Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě jednou Podzim po Zelenou horou

4. 12. 2015

Celé znění článku od předsedkyně Heleny, který vyšel v Nepomuckých novinách: 

Patří se poděkovat

Když skončil letošní,už tolikátý ročník Pochodu , který zná většina českých turistů, uvědomila  jsem si, že to není samozřejmé. Zbývá se  poděkovat. Těm, kdo se o úspěch zasloužili, ač situace nebyla jednoduchá:

Ing.Jiřímu Švecovi, starostovi města Nepomuk, za zajištění náhradního ubytování pro turisty

Mgr. Milanu Demlovi, řediteli ZŠ Nepomuk za  možnost ubytování turistů v hale školy

Mgr. Miloslavu Kubíkovi, nájemci sokolovny Nepomuk za třídenní azyl pro zajištění všeho potřebného na pochod vč. stravy  pro turisty .

Ladislavu Sedláčkovi – fa SE-KO bus za zajištění dopravy turistů na start pochodů

 

Především však všem členům Klubu českých turistů Nepomuk, zejména :

 

Luboši  Jankovi -  který vymyslel, prozkoumal a proznačil trasy pochodu, a také k nim napsal  potřebné popisy

Jiřímu  Niedermeierovi- který zajistil veškerou propagaci pochodu na webových stránkách KČT ,či formou propozic, pomáhal proznačit trasy

Jiřímu  Salamánkovi  - který pomáhal proznačit trasy a zajišťovat občerstvení na kontrolách

Václavu Linhartovi st.- který zajišťoval kontrolu na Velkém kameni nad Neurazy     

Václavu Linhartovi ml.- který  pomáhal zajišťovat kontrolu na Velkém kameni

Marii Jindrové  -  která zajišťovala tradiční občerstvení při pochodu, čerstvý chléb se sádlem, které také osobně se |Zdenou a Danou vyškvařily 

Zdeňce Gulové  - která navíc  pomáhala při dalších občerstveních  na kontrolách

 

Zdeňkovi Jindrovi   -   který navrhl diplomy a razítka na letošní ročník, a rozvážel občerstvení

Olze Sedláčkové -      při  ubytovávání turistů a zajištění věcí do tomboly, vč. její realizace

Martě Máchové   -     při  ubytovávání  turistů a pomoc při zajištění tomboly

Františku Fryčovi   -    za službu při odjezdu autobusů na trasy, odvoz turistů na kontrolu

Václavu  Košanovi    - za službu při odjezdu autobusů na trasy a zajištění věcí do tomboly

Ing Jánu Babničovi   - za  dovezení potřebných materiálů na sokolovnu a jejich pozdější odvoz

Jitce Rousové    -         za  pomoc na startu a prodej suvenýrů

 

Dále moje poděkování patří všem dalším členům KČT, kteří vždy podle potřeby a svých možností pomáhali, kde právě bylo zapotřebí : na startu, v cíli, při vypisování diplomů,při přípravě sálu, při občerstvení atd. 

Nelze opomenout Alenu Březákovou  - za vymyšlení a následnou realizaci dětské trasy Toulavý Kočárek, kterou celou zajišťoval Pionýr Nepomuk a  Miroslava  Dvořáka za uspořádání jako vždy velice úspěšného pivního pochodu s překvapením  a  bohatým občerstvením ani Ing. Jitku Píckovou, která svým konečným vyúčtováním celé akce udělala tu poslední tečku za 34.ročníkem pochodů  „ Podzim pod Zelenou Horou"

V Nepomuku dne 14.11.2015                                               Helena Sedláčková

                                                                                               Předsedkyně

                                                                                               KČT odbor Nepomuk